top of page

Osteopati

Vi finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring.

 

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert - og egner seg for pasienter i alle aldre.

 

Hva kan du forvente når du kommer til en osteopat?

 

          1. En grundig samtale

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Denne samtalen legger grunnlaget for videre undersøkelser, og muliggjør en individuelt tilpasset behandling. 

 

          2. Undersøkelse av hele kroppen

Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer. Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg, og henviser deg eventuelt videre hvis dette skulle være nødvendig.

Osteopaten gjennomfører en grundig undersøkelse av deg for å finne ut årsaken til plagene du kommer med.

 

          3. Helhetlig behandling

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted i kroppen kan bidra til smerter et annet sted, eller at stress på jobben eller hjemme kan være med på å utløse eller forsterke kroppslige symptomer. Det er derfor vår jobb å avdekke hvilke faktorer som spiller inn, og sammen med deg finne ut hva som kreves av tiltak videre for at du skal mestre din situasjon.

 

Les mer om osteopati på http://osteopati.org/ 

bottom of page