© 2019 Created by urban&raw AS for Økern Fysikalske institutt.

Ryggkonseptet

Spesialapparatur for testing – vurdering og opptrening av pasienter med rygg og nakkeproblemer

David Spine Konseptet

David Spine Solution er et omfattende evaluerings- og behandlingskonsept for rygg og nakkeproblemer. Løsningen bruker nøye målrettede bevegelser og kontrollert belastning for å reversere dekondisjoneringssyndromet relatert til ryggsmerter.

 

Individualiserte programmer er planlagt basert på spørreskjema, fysiske evalueringer og tester. Spesialdesignede enheter gir en trygg og effektiv måte å forbedre mobilitet, styrke og spinal koordinering.

"Ryggsmerter er blant de vanligste lidelsene"

Dekondisjon syndrom

 

I de fleste tilfeller av ryggsmerter er det ikke mulig å oppnå en bestemt diagnose, slik som skiveprolaps. Uansett årsak til smerten, vil det føre til mindre fysisk aktivitet, som videre vil svekke styrken og koordinasjonen av ryggen og til slutt påvirke vevet og strukturen i ryggen.

 

Dette kan forårsake en ond sirkel som resulterer i mer smerte og tap av funksjon, og etterhvert også psykiske problemer. Når problemet har nådd dette nivået, er tradisjonelle behandlingsmetoder vanskelige og muligheten for permanente skader øker betydelig etter hvert som tiden går.

Omfang

 

Ryggsmerter er blant de vanligste lidelsene i vestlige samfunn, noe som forårsaker store økonomiske tap for forsikringsselskaper og bedrifter. Ca. 70% av befolkningen har opplevd ryggsmerter en gang i livet. Rundt 40% hadde en episode som varte mer enn en dag de siste 12 månedene og rundt 25% de siste tre månedene

 

WHO metoder og datakilder for global belastning av sykdom estimater 2010-2011, WHO, Genève november 2013.

Bevegelse som medisin

 

Flere studier har vist at bevegelse kan fungere som medisin for smertefulle ledd. Med ledd som kneet, som har relativt enkle strukturer, er bevegelsene enkle, og motstand er lett å påføre på en kontrollert måte.

 

Ryggraden er imidlertid en svært kompleks struktur som omfatter virvler, skiver, leddbånd, dynamisk fungerende rotator- og intervertebrae-muskler og store, for det meste statisk fungerende støttemuskler.

 

Når smerte og tap av koordinering legges sammen, er det ekstremt vanskelig å starte fysiske øvelser på en kontrollert måte. Spesielle apparater er nødvendige for å kunne isolere målområdet og ha full kontroll på bevegelse og motstand.

Alle bevegelser bør starte med begrenset bevegelse og lav belastning, innenfor smertetoleransen. Tiden er viktig ettersom fysiologiske endringer er langsomme.

Flere studier har vist at bevegelse kan fungere som medisin for smertefulle ledd.

Indikasjoner og kontraindikasjoner

 

De fleste ryggplager kan behandles med David Spine konseptet.

Disse inkluderer uspesifikke ryggsmerter, degenerative endringer, skiveprolaps og rehabilitering etter operasjon. 

Behandlingsprogram

 

Det overordnede målet med en vellykket behandling er at smerten minker og livskvaliteten øker. For å oppnå dette målet må aktiv terapi være progressiv og i tråd med pasientens evne til å tilpasse endringene.

 

Behandlingen er alltid basert på individuell vurdering. Progresjonen av programmet følger pasientens subjektive vurdering av motstand, bevegelse og smerte. Et standardprogram for Spine-konseptet gir en trygg start, som kan brukes i tidlige stadier av rehabilitering. Treningsprogrammet blir spesialdesignet, til hver enkelt pasient ut i fra testen, og starter med små bevegelser og liten motstand. Dette gjør at vi får en kontrollert og smertefri opptrening.

Evaluering

 

Individualiserte programmer krever grundig forståelse av pasientens bakgrunn, nåværende tilstand og fysisk kapasitet. En standard evalueringsprotokoll inneholder et validert spørreskjema, inkludert pasientbakgrunn, smerteprofiler og selvvurdering. Fysioterapi evaluering vurderer stillingen, funksjonelle mangler og begrensninger. Enhetsbaserte tester inkluderer styrke og mobilitet i alle bevegelsesplan.

 

Resultatene er registrert i en database, og en svært illustrerende ryggprofil kan skrives ut og sammenligne hver test med normative data. Evalueringen gir en objektive resultatrapporter for behandling.